ZNICZE NA POLSKIE CMENTARZE WOŁYNIA

Podobnie jak w poprzednich latach, w końcu października w naszej szkole odbyła się zbiórka zniczy przeznaczonych do zapalenia na polskich cmentarzach Wołynia. W tym roku uczniowie i nauczyciele przynieśli ich w sumie 115. Na początku listopada znicze te zostały przekazane pracownikom OHP Lublin, którzy opiekują się polskimi cmentarzami Wołynia.

Mariusz Adamski