Wycieczka do zakładu odzieżowego ,,Łuksja” w Łazach koło Łukowa.

16 czerwca 2014 roku, odbyła się wycieczka do nowoczesnego zakładu odzieżowego ,,Łuksja” w Łazach koło Łukowa. Wzięli w niej udział uczniowie kl. 1ct i 3act – zawód technik technologii odzieży.

Głównym celem wycieczki było zapoznanie uczniów z bardzo nowoczesnym zakładem produkującym konfekcję damską, w szczególności zaś z nowoczesnymi liniami technologicznymi i nowoczesnym parkiem maszynowym.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że była to bardzo udana i interesująca wycieczka ze względu na możliwość zapoznania się z nowoczesną technologią konstruowania i wykonywania wyrobów odzieżowych.