Wewnątrzszkolny konkurs fryzjerski ,,Zainspiruj się falą”

Regulamin konkursu

I. Organizatorami konkursu są nauczyciele
p. Pawełczak Agnieszka i p. Zabielska Anna

II. Cele konkursu

 • Pobudzanie i rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów.
 • Współzawodnictwo i konfrontacja umiejętności zawodowych.
 • Wymiana doświadczeń zawodowych.

III. Zasady konkursu

 • Konkurs skierowany jest do II i III klasy technikum fryzjerskiego oraz szkoły branżowej w zawodzie fryzjer
 • Zadanie konkursowe to wykonanie fryzury wieczorowej z elementem fal
 • Fryzurę wykonujemy na główce treningowej.
 • Dopuszcza się do użycia rożnego rodzaju dopinki i ozdoby ale tak aby nie przekraczały więcej niż 30 % fryzury
 • Fryzura powinna być zgodna z tematem.

IV. Zasady przeprowadzania i rozstrzygania konkursu

 • Do dn. 25 października należy złożyć pracę u organizatorów.
 • Z wykonanych prac jury wyłoni 3 najlepsze prace konkursowe.
 • Ocenie podlegać będą: pomysł i stopień trudności, estetyka wykonania.
 • Wyniki konkursu wraz z fotografią fryzur zostaną opublikowane na stronie szkoły
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy a dla zwycięscy nagroda rzeczowa.

V. Postanowienia końcowe:

 • Zgłaszając pracę do konkursu uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu
 • We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa