Koła zainteresowań

ZSOW proponuje dla młodzieży różne formy kół zainteresowań dzięki którym młodzież ma możliwość zaspokojenia, rozwijania i pogłębiania zainteresowań. Dzięki tej formie zajęć pomagamy uczniom rozwijać pasje, zdolności, które wykorzystają w dorosłym życiu.

Wykaz kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych realizowanych
w roku szkolnym 2022/2023