English for cognoscenti

W tej zakładce znajdziecie informacje przydatne do nauki języka angielskiego. Okresowo będą tu zamieszczane ciekawostki. Zapraszam do częstych odwiedzin. Jeśli chcesz zamieścić tu swój materiał, proszę  najpierw o kontakt aszczepanska@zsow.lublin.eu


GRAMATYKA  PDF   

POPULARNE ANGIELSKIE IDIOMY I ICH ZNACZENIE  PDF  DOC

CZASOWNIKI ZŁOŻONE  PDF  DOC

Część 4 PDF  DOC