Egzaminy poprawkowe

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH w roku szkolnym 2022/2023r.

Data

Pisemny

sala

Godzina

Przedmioty

22.08.2023r

9.00

historia i teraźniejszość

19

historia

wiedza i społeczeństwo

23.08.2023r

9.00

język polski

19

24.08.2023r

9.00

matematyka

19

28.08.2023r


 

9.00


 

teoria obrazu fotograficznego

11

estetyka i historia fotografii

11

język rosyjski

16

technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych

7

plastyka

6

Egzamin pisemny trwa 60 minut

Ustny

sala

Data

Godzina

Przedmioty

22.08.2023r

11.00

historia i teraźniejszość

19

historia

wiedza i społeczeństwo

23.08.2023r

11.00

język polski

19

24.08.2023r

11.00

matematyka

19

28.08.2023r


 

11.00


 

teoria obrazu fotograficznego

11

estetyka i historia fotografii

11

język rosyjski

16

technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych

7

plastyka

6