Egzamin zawodowy

Terminy egzaminów potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie

w roku szkolnym 2023/2024

Sesja 1.
LATO 2024r.

Kwalifikacja

Część pisemna
(60 min)

Część praktyczna

Część praktyczna

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

 

 

 

11 stycznia 2024r.

g.1230

 

„w”
180 min.

FRK.03. Projektowanie fryzur

 

12 stycznia 2024r.

 

 

9 stycznia 2024r.
godz.900

 

 

„d”
120 min.

MOD.11.Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

 

12 stycznia 2024r.

 

 

9 stycznia 2024r.
godz.900

 

„d”
120 min.

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

12 stycznia 2024r

 

9 i 10stycznia 2024r.
godz.800 i 1230

 

 

„dk”
180 min.

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

 

 

12 stycznia 2024r.

 

 

15 stycznia 2024r.

godz.800,   godz.1230

 

 

„dk”
180 min.

 

 opr.Z.KwiecińskaMateriały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie

  • w części pisemnej egzaminu
   Formuła 2017 – Kwalifikacja dwuliterowa
   Formuła 2019 – Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019
  • w części praktycznej egzaminu
   Formuła 2017 – Kwalifikacja dwuliterowa
   Formuła 2019 – Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019-1

Wydział Egzaminów Zawodowych:
tel. 12 68 32 181 – 189
tel. 12 68 32 128