Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Terminy egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2021/2022


    • w części pisemnej egzaminu
    • w części praktycznej egzaminu

Wydział Egzaminów Zawodowych:
tel. 12 68 32 181 – 189
tel. 12 68 32 128