Technik fotografii i multimediów

T_FOTO_MULTIMED_zdjęcie2

Nowe oblicze fotografii

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

OPIS ZAWODU:
Trudno dziś wyobrazić sobie świat bez fotografii. Jeśli i Ty należysz do jej sympatyków, lubisz fotografować, edytować zdjęcia i tworzyć prezentacje multimedialne – z nami zyskasz zawód z przyszłością!

Nauka w technikum obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe.
W ciągu całego cyklu kształcenia zdobywasz dwie kwalifikacje zawodowe tj.:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Na zajęciach zawodowych przybliżymy Ci współczesne i tradycyjne sposoby rejestracji obrazu. Zapoznasz się z wyposażeniem studia, budową i obsługą sprzętu fotograficznego oraz technikami wykonywania zdjęć. Nauczymy Cię także różnorodnych metod cyfrowej obróbki obrazu i sposobów tworzenia projektów multimedialnych. Swoje kwalifikacje potwierdzisz przystępując do egzaminu zawodowego uzyskując tytuł technika fotografii i multimediów.
Jako absolwent masz możliwość zdawania egzaminu maturalnego, co otwiera przed Tobą drogę na studia wyższe – zarówno w dziedzinie fotografii, jak i grafiki komputerowej oraz multimediów.

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA:
Możesz również realizować się zawodowo na wielu płaszczyznach, zyskując zatrudnienie m.in. w:
● usługowych zakładach fotograficznych,
● agencjach reklamowych,
● wydawnictwach i drukarniach,
● ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach…
oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.
Masz także możliwość prowadzenia własnej działalności usługowej.

Rekrutacja