Technikum UsługowoGospodarcze

Nauka w TECHNIKUM USŁUGOWO-GOSPODARCZYM trwa 5 lat,
obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe.

W ciągu całego cyklu kształcenia zdobywasz kwalifikacje w zawodzie:

Technik stylista – nowy zawód

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

Technik przemysłu mody

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik usług fryzjerskich

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Technik fotografii i multimediów

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Jako absolwent przystępujesz do egzaminu maturalnego, co otwiera przed Tobą drogę na studia wyższe.

Rekrutacja