Szkoła Policealna nr 10

Oferujemy naukę w SZKOLE POLICEALNEJ  nr 10

Nauka w Szkole Policealnej jest BEZPŁATNA!

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela)
Do szkoły przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę średnią – liceum ogólnokształcące lub technikum (nie jest wymagana matura).

Proponujemy kierunki w zawodach:

Technik usług kosmetycznych

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Opiekun osoby starszej

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Florysta

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Słuchacz uzyskując pozytywny wynik z egzaminu z kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje tytuł Technika

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
  • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie pobiera się ze szkoły)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Warunkiem wpisania na listę słuchaczy jest złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie szkoły.
Zapisy przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
Wszystkie informacje można uzyskać w kancelarii szkoły – tel. 081 53 241 16