Rekrutacja

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2024/2025

Platforma „Stawiamy na zawodowców”

Rekrutacja w ZSOW na rok szkolny 2024/2025

 
Wykaz dokumentów jakie należy złożyć do szkoły.
– oryginalne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
– oryginalne zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty
– karta zdrowia
– orzeczenie z badań profilaktycznych (z medycyny pracy)
– 2 zdjęcia podpisane do legitymacji szkolnej

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły:  od 20.05.2024 r. do 21.06.2024 r. do godz. 15:00

Adres do strony systemu rekrutacyjnego: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

Informujemy również, że rekrutacja do burs miasta Lublin odbywa się równolegle z rekrutacją do szkół rekrutacja.b.lublin.eu

 

TECHNIKUM USŁUGOWO-GOSPODARCZE
(po szkole podstawowej  5-letnie)

Zawód Klasa Przedmioty punktowane Nauczane języki Przedmioty
rozszerzone

Technik stylista

1 st
 • język polski,
 • matematyka,
 • plastyka,
 • technika
 • język angielski,
 • język rosyjski
 • wiedza o społeczeństwie

Technik
przemysłu
mody

1 mt
 • język polski,
 • matematyka,
 • plastyka,
 • technika
 • język angielski,
 • język niemiecki
 • wiedza o społeczeństwie

Technik
usług

fryzjerjerskich

1 ft
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • technika
 • język angielski,
 • język niemiecki
 • geografia

Technik
fotografii
i multimediów

 

1 at
 • język polski,
 • matematyka,
 • geografia,
 • technika
 • język angielski,
 • język niemiecki
 • geografia

BRANŻOWA SZKOŁA USŁUGOWA I stopnia nr 1
(po szkole podstawowej  3-letnia)

Zawód Klasa Przedmioty punktowane Nauczane języki Przedmioty
rozszerzone

Fryzjer

1 fb
 • język polski,
 • matematyka,
 • technika,
 • plastyka
 • język angielski

Fotograf

1 hb
 • język polski,
 • matematyka,
 • technika,
 • plastyka
 • język angielski

BRANŻOWA SZKOŁA USŁUGOWO-GOSPODARCZA II stopnia
(dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia)

Technik fotografii i multimediów

Technik usług fryzjerskich

Rekrutacja odbędzie się po zakończeniu
roku szkolnego w branżowych szkołach I stopnia
w czerwcu 2024r.

Informacja odnośnie badań lekarskich medycyny pracy dla absolwentów klas ósmych i rodziców

Uczniowie którzy będą składać oryginalne dokumenty do szkoły ZSOW w Lublinie zobowiązani są do złożenia orzeczenia od lekarza medycyny pracy w terminie ,,,,,,,,, lipca do godz. ,,,,,,,,,,

Informujemy równie, że absolwenci szkół podstawowych z miasta Lublin po skierowanie na badania powinni zgłosić się do sekretariatu szkoły podstawowej do której uczęszczali lub ZSOW.

Uczniowie szkół z poza Lublina winni zgłosić się po skierowanie do sekretariatu ZSOW.