Rekrutacja

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2022/2023

Platforma „Stawiamy na zawodowców”

Rekrutacja w ZSOW na rok szkolny 2022/2023

 
Wykaz dokumentów jakie należy złożyć do szkoły.
– oryginalne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
– oryginalny test kompetencyjny
– karta zdrowia
– orzeczenie z badań profilaktycznych (z medycyny pracy)
– 2 zdjęcia podpisane do legitymacji szkolnej

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły:  od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

Adres do strony systemu rekrutacyjnego: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

Informujemy również, że rekrutacja do burs miasta Lublin odbywa się równolegle z rekrutacją do szkół rekrutacja.b.lublin.eu

 

TECHNIKUM USŁUGOWO-GOSPODARCZE
(po szkole podstawowej  5-letnie)

Zawód Klasa Przedmioty punktowane Nauczane języki Przedmioty
rozszerzone

Nowy zawód

Technik stylista

1 st
 • język polski,
 • matematyka,
 • plastyka,
 • technika
 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki
 • wiedza o społeczeństwie

Technik
przemysłu
mody

1 mt
 • język polski,
 • matematyka,
 • plastyka,
 • technika
 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki
 • wiedza o społeczeństwie

Technik
usług

fryzjerjerskich

1 ft
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • technika
 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki
 • biologia
1 rt

Technik
fotografii
i multimediów

 

1 at
 • język polski,
 • matematyka,
 • geografia,
 • technika
 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki
 • geografia
1 bt

BRANŻOWA SZKOŁA USŁUGOWA I stopnia nr 1
(po szkole podstawowej  3-letnia)

Zawód Klasa Przedmioty punktowane Nauczane języki Przedmioty
rozszerzone

Fryzjer

1 fb
 • język polski,
 • matematyka,
 • technika,
 • plastyka
 • język angielski

Fotograf

1 hb
 • język polski,
 • matematyka,
 • technika,
 • plastyka
 • język angielski