Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły:  od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.

Adres do strony systemu rekrutacyjnego: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

Informujemy również, że rekrutacja do burs miasta Lublin odbywa się równolegle z rekrutacją do szkół.

TECHNIKUM USŁUGOWO-GOSPODARCZE
(po szkole podstawowej  5-letnie)

Zawód Klasa Przedmioty punktowane Nauczane języki Przedmioty
rozszerzone

Technik
przemysłu
mody

1 mt
 • język polski,
 • matematyka,
 • plastyka,
 • zajęcia techniczne
 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie

Technik
usług

fryzjerjerskich

1 ft
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • zajęcia techniczne
 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki
 • biologia
 • wiedza o społeczeństwie
1 rt

Technik
fotografii
i multimediów

 

1 at
 • język polski,
 • matematyka,
 • geografia,
 • zajęcia techniczne
 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie
1 bt

BRANŻOWA SZKOŁA USŁUGOWA I stopnia nr 1
(po szkole podstawowej  3-letnia)

Zawód Klasa Przedmioty punktowane Nauczane języki Przedmioty
rozszerzone

Fryzjer

1 hb
 • język polski,
 • matematyka,
 • zajęcia techniczne,
 • plastyka
 • język angielski,
 • język niemiecki

Fotograf

1 lb
 • język polski,
 • matematyka,
 • zajęcia techniczne,
 • plastyka
 • język angielski,
 • język niemiecki