Współpraca z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną nr 1

Nasza szkoła współpracuje z Zespołem Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej nr 1 w Lublinie, ul. Magnoliowa 8

tel. 81 747- 35-26 , 509-731-851

https://zp1.lublin.eu