Historia szkoły

To zaszczyt być rówieśnicą Odrodzonej, Niepodległej. To dowód świadomości, jak ważna była edukacja zawodowa w społeczeństwie, które właśnie odzyskało niepodległość. A nasza szkoła tego zaszczytu dostąpiła, bo nasi antenaci wykazali się właśnie takim, mądrym przeświadczeniem i społeczną wrażliwością, i już w 1918 utworzyli Polską Szkołę Zawodową Żeńską, usytuowaną przy ul. Lipowej 3. Rok później otrzymała ona prawa instytucji państwowej o nazwie Państwowa Żeńska Szkoła Zawodowa w Lublinie.

Ulica spokojna 10 zaistniała w historii szkoły w 1928 roku, kiedy zatwierdzono projekt budowy Państwowej Żeńskiej Szkoły Przemysłowo-Handlowej w Lublinie właśnie tu, przy ul. Spokojnej 10.

 Autorem projektu był wybitny lubelski architekt Ignacy Kędzierski – ten sam, który projektował budynek obecnego Urzędu Wojewódzkiego. Nauka w nowym gmachu rozpoczęła się już w 1931 roku.

Reforma szkolnictwa z 1935 roku spowodowała, że ze Szkoły Przemysłowo-Handlowej wyodrębniono Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Krawieckie, które funkcjonuje w takim kształcie aż do wybuchu II wojny światowej.

Bombardowanie Lublina i działania wojenne skazały szkołę na tułaczkę. 1 września 1946 roku Ministerstwo Oświaty powołało 3-letnie Państwowe Liceum Przemysłu Odzieżowego w Lublinie na ul. Spokojnej dla absolwentek gimnazjów zawodowych i ogólnokształcących, a od następnego roku szkolnego Zasadniczą Szkołę Odzieżową powołało Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego.

Technikum Odzieżowe na podbudowie szkoły zasadniczej powołane zostało 21 maja 1950 roku, a Technikum Odzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej – we wrześniu 1967 roku. Dwa lata później utworzono również Wydział Zaoczny dla Dorosłych, pracujących słuchaczy.

Nobilitacją dla szkoły było w tym czasie ufundowanie sztandaru przez patronackie Zakłady Odzieżowe „Gracja” w Lublinie. Na sztandarze widniał napis: „Technikum Odzieżowe i Zasadnicza Szkoła Odzieżowa w Lublinie”

Obecną nazwę szkoły wprowadził akt z 24 czerwca 1977 roku, w którym Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie powołało Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie.

Potem zmiany następowały już tylko wewnątrz struktury Zespołu. W 1978 roku powołano 4-letnie Liceum Odzieżowe, cztery lata później – Technikum Odzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej, a w 1983 roku – Technikum Odzieżowe Zaoczne.

W 1990 roku nastąpił podział szkoły i odłączyła się część dziewiarska. Szkoła pozostała przy nazwie „Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie”.

W 1994 roku, decyzją całej społeczności szkolnej, wystąpiono z wnioskiem o nadanie szkole imienia. Na patrona wybrano Władysława Stanisława Reymonta, bo skoro Noblista w dziedzinie literatury legitymował się uprzednio zdobytym dyplomem czeladnika krawieckiego, to wybór najtrafniejszy z możliwych.

I tak, decyzją Kuratora Oświaty z dniem 12 grudnia 1994 roku szkoła otrzymała nazwę: „Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie”, a siedziba mieściła się na ul. Spokojnej 10

Od 2002 roku następowało poszerzanie profilu kształcenia o nowe zawody i w ten sposób Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych – „Szkoła Mody i Urody” projektuje ubiory, szyje je (KRAWIEC, TECHNIK PRZEMYSŁU MODY), czesze klientów (FRYZJER, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH), a na koniec może urządzić profesjonalną sesję zdjęciową (FOTOGRAF, TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW). Dodatkowo dzięki istniejącej Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 4 można zrobić makijaż i ozdobić paznokcie (TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH).

W 2017 roku szkoła zmieniła swoją siedzibę, i tak Śródmieście zamieniliśmy na Kalinowszczyznę – Spokojną 10 w adresie zastąpiła Lwowska 11.

Rok 2018 w dziejach szkoły był szczególnie wyjątkowy bowiem obchodziliśmy 100-lecie istnienia i symbolem tej pamięci było przyjęcie nowego sztandaru, który po 52 latach zastępuje historyczny.

Minio wielu zmian duch szkoły pozostał ten sam.