Dyrektorzy

           –2010       Halina Rybczyńska

2010 –2000         Danuta Florek

2000 –1990         Krystyna Błazucka

1990 –1977         Zofia Bora

1977–1972          Elwira Bogusz

1972–1969          Zofia Łukaszewicz

1968–1950          Henryk Lotz

Adam Romaniuk

Maria Romaniuk

Stanisława Łomańska

Stanisława Chmura

Eugenia Domańska

Janusz Świeży

Stefania Pfanhauser

Janina Izdebska

Jadwiga Sosowska

Celina Świeżawska

Kierownictwo wydziału zaocznego


          –2010      Ewa Stadnik

2010–2000        Halina Rybczyńska

2000–1997        Danuta Florek

1997–1990        Wiesław Żółkowski

1990 –1972       Krystyna Błazucka

1972–1969        Zofia Łukaszewicz

Kierownictwo warsztatów szkolnych


         –2010      Zofia Kwiecińska

2010–2002       Ewa Stadnik

2002–1992       Jadwiga Komaszewska

Anna Pol

Leokadia Machocka

Stanisław Pastusiak