Biblioteka

Biblioteka szkolna 

Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych 
im. Władysława Stanisława Reymonta  w Lublinie

ZAPRASZA

bibl2
poniedziałek     7.30 – 15.00
wtorek                8.00 – 16.00
środa                   7.30 – 15.00
czwartek            8.00 – 16.00
piątek                  8.00 – 15.30

O bibliotece:

  • Biblioteka służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
  • Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły i pełni funkcję szkolnego ośrodka informacji.
  • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły
  • W bibliotece znajduje się Centrum Informacji Multimedialnej, które służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz rodzicom i opiekunom uczniów ZSOW, jako źródło wiedzy i informacji.
  • Lokal biblioteki składa się jednego pomieszczenia w którym wydzielona jest wypożyczalnia książek oraz czytelnia,
  • W czytelni znajduje się Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w 5 stanowisk komputerowych z podłączeniem do Internetu, jedna drukarka, jeden skaner i kserokopiarka oraz 2 komputery do pracy dla nauczycieli bibliotekarzy

Organizację biblioteki szkolnej szczegółowo określa Statut Szkoły, a prawa i obowiązki czytelników „Regulamin biblioteki” oraz „Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w czytelni”.

Regulamin czytelni. pdf.
Regulamin wypożyczalni pdf.
Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej.pdf.


Szkolna biblioteka to nie tylko cisza, skupienie i nauka. Proponujemy naszym czytelnikom liczne imprezy, zajęcia, warsztaty i konkursy organizowane przez bibliotekę.


Kiermasz podręczników:
Tradycją biblioteki szkolnej jest organizowanie na początku roku szkolnego kiermaszu używanych podręczników. Kiermasz cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzięki niemu uczniowie mogą odkupić używane podręczniki od starszych kolegów.

Konkursy:
Biblioteka szkolna uaktywnia uczniów poprzez udział w konkursach propagując czytelnictwo.

Działania kulturalne:

Wyjścia do przedszkoli:
Rozwijamy również aktywności twórczą dzieci. Odwiedzamy zaprzyjaźnione przedszkola, wspólnie czytamy bajki i wyrabiamy u  dzieci nawyk systematycznego czytania. A formie zabawy pokazujemy jak można ozdobić kredkami i farbami zwykły biały t-shirt.

Plebiscyt na najciekawszą książkę.
W bibliotece corocznie jest organizowany plebiscyt na najciekawszą książkę. Jego celem jest stworzenie listy najpopularniejszych książek wśród uczniów. Ranking najciekawszych książek jest propozycją dla innych do ich przeczytania i formą popularyzacji czytelnictwa wśród młodzieży

Kółko Biblioteczne:
Program koła bibliotecznego PDF DOC

Należy dodać, że jesteśmy otwarci na nowe pomysły i inicjatywy uczniów.

Nauczyciele bibliotekarze:
Monika Maruszczak
Małgorzata Pelc