#NARODOWECZYTANIE2021

„Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. (…) Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie.” to dewiza życiowa Anieli Dulskiej- tytułowej bohaterki tragifarsy kołtuńskiej Gabrieli Zapolskiej.

Od dziś uczniowie, którzy wzięli udział w Narodowy Czytaniu 2021, wiedzą jak zachowywała się Dulska i jaki wpływ miała na atmosferę swojego domu. Za sprawą fantastycznej młodzieży, uczniowie, ale także nauczyciele i dyrekcja oraz kierownictwo naszej szkoły mieli możliwość wysłuchania treści „Moralności Pani Dulskiej”. Agnieszka tytułowa pani Dulska, Oliwia- Hesia, Martyna- Mela, Krystian/ Pan Mariusz Adamski- Zbyszko, Karolina- Juliasiewiczowa, a także Pani Joanna Kuraś- Lokatorka i Pani Marlena Wojnar- Tadrachowa odczytywali fragmenty dla uczniów  społeczności szkolnej.

Przy okazji uczniowie słuchali prelekcji o życiu mieszczaństwa z początku XX wieku i o życiu Gabrieli Zapolskiej. Kolejne klasy uczestniczące w wydarzeniu otrzymywały informację o dotychczas zaszłych wydarzeniach i w skupieniu wsłuchiwali się w treść dramatu naturalistycznego. Niektórzy korzystali z tekstów specjalnie przygotowanych na tę okoliczność, a na koniec chętni uczniowie otrzymywali odbicie pamiątkowego stempla.

To było ciekawe wydarzenie zarówno dla lektorów, jak i odbiorców. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że udział w ogólnopolskim wydarzeniu kulturalnym podniósł nasze morale, a zawarte w dramacie treści uświadomiły nas o ponadczasowości dzieła. To był dobry dzień!

Serdecznie dziękuję nauczycielom, którzy wzięli wraz z uczniami udział w tym wydarzeniu, a Panu Andrzejowi Misztalowi za fotorelację.                 

Marlena Wojnar