Maturzyści ZSOW 2014

Zakończenie Roku Szkolnego klas maturalnych

25 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych oraz uroczysta akademia z okazji Święta 3 Maja.

Dni Świąt Narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu. Kolejna 223 (dwieście dwudziesta trzecia) rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja przywodzi pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, II wojny światowej oraz zostały oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne na wiele lat.

Dopiero po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie dotyczyły centralizacji państwa, znosząc odrębność między Koroną i Litwą, wprowadzały jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katolicyzm, zachowując tolerancję wyznania. Zniesiono wolną elekcję. Konstytucja zapowiadała reorganizację sądownictwa i reformę szkolną.

Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, i pokoju. Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości Oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji.

Te wartości stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzisiaj niech będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do naśladowania.

Dla maturzystów!

Dzisiaj nadszedł czas zakończenia nauki w Zespole Szkół Odzieżowo- Włókienniczych w Lublinie. Jedni przyjmują ten fakt z radością, inni z ulgą, jeszcze inni z lekkim niepokojem czy lękiem o przyszłość…
Dla Was wszystkich rozpoczyna się ważny okres w życiu: budowania własnej dorosłej przyszłości. Drogę wyznacza Wam najpierw matura, której zdawanie za kilka dni rozpoczniecie, następnie egzamin zawodowy. Dalej studia, praca, rodzina… Każdy z Was będzie budował według własnego modelu… Pamiętajcie, że życie to dar i zadanie złożone w Waszych rękach, dar bezcenny, gdy go zmarnujecie nie będziecie mogli odzyskać straconego czasu.
Życzę Wam, by Wasze życie było szczęśliwe, twórcze, radosne, piękne, ale także wartościowe, szlachetne, oparte na wartościach nieprzemijających, zakorzenionych w źródle wszelkiego dobra.
Wykorzystajcie na maturze i egzaminie zawodowym wiedzę, którą gromadziliście przez lata nauki. Bądźcie mądrymi architektami budowli własnego życia.
Jako absolwenci szkoły pozostajecie w naszych sercach. Zapraszamy do odwiedzania nas i dzielenia się tym, co udało Wam się osiągnąć.

„Wymagajcie od siebie nawet gdyby inni od Was nie wymagali” Niech słowa Jana Pawła II:, będę Waszym hasłem i motywacją życia codziennego.

„Wymagajcie od siebie nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

Życzę powodzenia
Dyrektor Szkoły i społeczność szkolna