Kontakt

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych
ul. Lwowska 11
20-128 Lublin
tel./fax.081 53 241 16
tel.081 53 241 16
poczta@zsow.lublin.eu

Nr konta bankowego Rady Rodziców ZSOW: 55 1020 3150 0000 3802 0002 9744