KONKURS WIELKANOCNY „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA”

ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE WIELKANOCNYM
NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajko od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak Zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

CELE KONKURSU:

 • Zachęcenie twórców amatorów do kontynuowania i upowszechniania tradycji zdobienia jajek
 • Rozwijanie uzdolnień rękodzielniczych wśród uczestników konkursu
 • Zainteresowanie szerokiego grona odbiorców pisanką jako dziełem sztuki ludowej
 • Kultywowanie i promocja tradycji wielkanocnych

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy w terminie do 31 marca 2022 roku   do organizatorów lub magazynu szkolnego.
 3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
 4. Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja.
 5. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne
 • oryginalność i pomysłowość prac
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
 • estetyka wykonania

Oceny dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.
Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. Prace prezentowane będą na wystawie.

Organizatorzy:
Ewa Stadnik
Anna Janczarek 
Agnieszka Marzewska 

ZAPRASZAMY