Konkurs pt. Szkolna Moda„Trendy 2021/22”

Regulamin szkolnego konkursu
Szkolna Moda – „Trendy 2021/22”

Organizator
– p. E. Mieszkowska
– p. A. Misztal
– p. M. Pelc

Cele konkursu
– podniesienie poziomu nauczania przedmiotów zawodowych szkoły ZSO-W
– poznanie fotografii mody
– poszukiwanie i promowanie szkolnych talentów
– rozbudzenie ekspresji plastycznej młodzieży
– zachęcanie młodzieży do aktywności poprzez realizację własnych projektów
– kształtowanie świadomości plastycznej i otwartej postawy na sztukę współczesną i modę
– rozwijanie wyobraźni plastycznej
– prezentowanie prac młodych twórców
– aktywizowanie uczniów

Spodziewane efekty
– zapoznanie uczniów szkoły z propozycjami modnego szkolnego ubioru
– możliwość zareklamowania ucznia jako jednostki twórczej
– pogłębienie poczucia własnej wartości
– zdobycie uznania wśród uczniów
– rozwijanie talentu plastycznego
– wykonanie wystawy prac uczniów

Zasady uczestnictwa w konkursie „Szkolna moda”
– w konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas ZSO-W
– tematem konkursu to zrobienie fotografii przedstawiającej bieżącą szkolną modę
– każdy uczestnik konkursu przynosi 1 fotografię w dowolnej technice fotograficznej
– przedstawiona stylizacja ubioru powinna być oryginalna , pomysłowa i interesująca
– przyjmowanie prac podpisanych do 15.11.2021r
– rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród 18.11.2021r.