Konkurs na okładkę czasopisma geograficznego

Uwaga!

Zostaje przesunięty:

 • termin oddawania prac konkursowych do 26 lutego 2021 r.

 • Termin ogłoszenia zwycięzców – 3 marzec 2021 r.

 • Termin prezentacji wszystkich prac – 5 marzec 2021 r.

Konkurs na okładkę czasopisma geograficznego

Poczuj się redaktorem i stwórz własne czasopismo.
Nadaj mu tytuł, opracuj szatę graficzną i napisz jeden artykuł.
Czekamy na Twoją pracę…

Szczegóły konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Odzieżowo –Włókienniczych.
 2. Jego celem jest:
 • wzbudzanie kreatywności u uczniów
 • poszerzanie wiadomości z zakresu geografii
 • kształtowanie umiejętności graficznych
 • korelacja międzyprzedmiotowa
 1. Praca powinna:
 • być wykonana w programie graficznym, w formacie A4, rozdzielczość 300 dpi, zapisana jako jpg i przesłana na adres: geografia3acr@onet.eu
 • zawierać nazwę czasopisma (stworzoną przez Ciebie)
 • częstotliwość wydania (podać numer, rok)
 • zawierać zdjęcie/zdjęcia adekwatne do poruszanych zagadnień
 • zawierać  tytuły wybranych artykułów zawartych w czasopiśmie (zwiastuny)
 • należy załączyć jeden artykuł, o którym była wzmianka na stronie tytułowej
 • strona z artykułem powinna być odpowiednio  zredagowana
 1. Przy ocenianiu będą brane po uwagę:
 • Twoja kreatywność
 • poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji
 • kompozycja
 • czytelność

5. W konkursie zostaną wyłonione trzy najlepsze prace, które otrzymają nagrody.

6. Terminy:

  • Termin oddawania prac konkursowych do 19 lutego 2021
  • Termin ogłoszenia zwycięzców 24 lutego 2021
  • Termin prezentacji wszystkich prac 26 lutego 2021