Konkurs na najładniejszą ozdobę Wielkanocną

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, które celebruje misterium paschalne Jezusa Chrystusa. W tym czasie dekorujemy nasze domy ozdobami, które przypominają nam o istocie tego święta. Dlatego w naszej szkole powstaje konkurs na najładniejszą ozdobę Wielkanocną.

CELE KONKURSU:

 • Zachęcenie twórców amatorów do kontynuowania i upowszechniania tradycji zdobienia jajek
 • Rozwijanie uzdolnień rękodzielniczych wśród uczestników konkursu
 • Zainteresowanie szerokiego grona odbiorców pisanką jako dziełem sztuki ludowej
 • Kultywowanie i promocja tradycji wielkanocnych

REGULAMIN KONKURSU: 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-4 Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy w terminie do 4 marca 2024 roku do organizatorów.
 3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
 4. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne
 • oryginalność i pomysłowość prac
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
 • estetyka wykonania

Oceny dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone. Prace prezentowane będą na wystawie.

Organizatorzy:
Patrycja Kaszuba
Dominika Duda