Konkurs historyczna dotyczący 41letniej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Konkurs historyczny z tematyki
,,41–letniej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce,,
odbędzie się u nas w szkole (ZSOW w Lublinie)
dnia 13 grudnia 2022r. o godzinie 11.25
(sala lekcyjna będzie wyznaczona w dniu konkursu).

Wszystkie osoby chętne w napisaniu testu wielokrotnego wyboru mogą zgłosić się osobiście do organizatora konkursu Rafała Maja (pokój nauczycielski) lub napisać na adres e-mailowy rmaj@zsow.lublin.eu.

Trzy pierwsze miejsca są nagrodzone książkami z okresu tematyki konkursu.

Wszystkich uczniów szkoły chętnych w poszerzaniu wiedzy serdecznie zapraszam.

Regulamin konkursu: DOC   PDF 

Wykaz lektur i źródeł pomocniczych;
1. Dudek Antoni, Zblewski Zdzisław „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008 r. – całe rozdziały
-Rozdział VII (1980-1981) „ Szesnaście miesięcy „Solidarności”:
-Rozdział VIII (1981-1989) „Schyłek i upadek PRL”;

2. Wojciech Roszkowski – Półwiecze Historia polityczna świata po 1945 roku Wydawnictwo Naukowe PWN:

3.„Nowa zimna wojna” (1979-1985) Michaił Gorbaczow
– podrozdział 5.1 „Stosunki globalne”, zagadnienia: „Międzynarodowe aspekty kryzysu w Polsce.”, „Działalność papieża Jana Pawła II.”, „Zmiana w Białym Domu.”, „Stan wojenny w Polsce.”, ”Sukcesja w ZSRR.”, „Stany Zjednoczone przechodzą do ofensywy”, (stron 7);
– podrozdział 5.3 „Zmierzch komunizmu radzickiego” – zagadnienia:
„Zlodowacenie polityczne w ZSRR.”, „Kryzys i strajki w Polsce.”, „Powstanie
„Solidarności.”, „Konfrontacja w Polsce”, ”Śmierć Breżniewa i sukcesja Andropowa”, „Polska w stanie wojennym i powojennym.”, „ZSRR w połowie
dekady”, (stron 12);

4. Wielkie zmiany.( 1985-1991): E Kirwiel·2020
– podrozdziały 6.1 „Koniec zimnej wojny” – zagadnienia: „Pierwszy rok
Gorbaczowa”, ”Rola papieża Jana Pawła II” „Dojrzewanie zmian w bloku
radzieckim” i „ Polski okrągły stół.”, (stron 8);
– podrozdział 6.2. „Jesień ludów.” „Pierwszy niekomunistyczny rząd w Polsce.”,
– zagadnienia: „Przyspieszenie w innych krajach bloku.” „Upadek muru
berlińskiego.”, Jesieni Ludów ciąg dalszy.” „Międzynarodowe reperkusje Jesieni Ludów.”, (stron 6);