II ETAP SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA MATURZYSTÓW

5, 6 i 7 grudnia odbył się w naszej szkole drugi etap ósmej edycji szkolnego konkursu matematycznego dla wszystkich uczniów klas czwartych TU-G pod nazwą „Ćwiczę przed maturą z matematyki”. Teraz rozwiązywane były zadania o bryłach, a ściślej o sześcianach i prostopadłościanach. Najwyższy średni wynik zespołowy osiągnęła klasa 4bt. Najlepsze wyniki indywidualne w swoich klasach uzyskali: 4ct- Domi8nika S., 4ft-Karolina Z. i Klaudia N., 4bt- Barbara K . i Julia S.

Wyniki klasyfikacji po dwóch etapach przedstawiają się następująco:
1 miejsce: Karolina Z. 4ft,
2 miejsce: Anna K. 4ct,
3 miejsce:  Barbara K. 4bt, Weronika K. 4bt, Partycja S.4bt, Julia S. 4bt, Katarzyna Ś. 4bt.

GRATULUJEMY!!!

Fot. Natalia Kolasa i Agnieszka Jaszczuk z klasy 2RT