Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1

W BRANŻOWEJ SZKOLE USŁUGOWEJ I stopnia nr 1 nauka trwa trzy lata.

W kształceniu branżowy nacisk położony jest na zajęcia praktyczne. W związku z tym zajęć z przedmiotów ogólnokształcących jest proporcjonalnie mniej w stosunku do przedmiotów zawodowych. Na kształcenie zawodowe – teoretyczne i praktyczne jest zwiększona liczba godzin.

W ciągu całego cyklu kształcenia zdobywasz kwalifikacje w zawodzie:

Fryzjer

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Fotograf

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe będziesz mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie lub podnieść wykształcenie/kwalifikacje w BRANŻOWEJ SZKOLE II stopnia i uzyskać tytuł technika. Branżowa Szkoła II stopnia kończy się maturą. Po ukończeniu tej szkoły będziesz mógł kontynuować naukę na studiach wyższych.

Rekrutacja