Akademia o Paoieżu

Listy do Jana Pawła II
Galerai

W bieżącym roku obchodziliśmy 10. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Z tego tytułu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ogłoszeniu Jana Pawła II patronem roku 2015. Podkreślono ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Akademia wielkanocna w naszej szkole wpisała się w obchody Roku Jana Pawła II.

Młodzież klas 1ct, 4rt oraz 14t, 2rt i 3rt przypomniała nam postać świętego Jana Pawła II, jego pontyfikat i szczególne osiągnięcia. Nasz wielki rodak odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, mediował w sporach międzynarodowych, rozmawiał z przedstawicielami różnych wyznań. Apelował o pokój na świecie, włączył się o walkę z nędzą i z niesprawiedliwością społeczną. Beatyfikował m.in. Piotra Jerzego Frassatiego, Matkę Teresę z Kalkuty, Jana XXIII i kanonizował m.in. Maksymiliana Kolbego, królową Jadwigę, ojca Pio. Jego myśl filozoficzna koncentrowała się wokół człowieka i wyrażała się w zdaniu: ,,Człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa”. Umieranie i śmierć Jana Pawła II 2 kwietnia 2005 roku poruszyły niemal cały świat.

Ten wielki papież pragnąc być „bliżej młodych” w 1985 roku zainicjował Światowe Dni Młodzieży. Jego dzieło trwa. W przyszłym roku młodzież z całego świata spotka się z papieżem Franciszkiem w Krakowie.

Ciekawym zjawiskiem po śmierci Jana Pawła II jest kult wyrażający się w listach kierowanych pod jego adresem, pisanych przez młodzież z całego świata. Kilka takich listów przytoczono podczas akademii.

Uczniowie wykonali też piosenki z „Poza czas”, „Zapal świeczkę”, „Moja i twoja nadzieja” oraz „Tak mówił Papież”.

Przedstawiciele młodzieży złożyli życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych dla Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i wszystkich pracowników szkoły. Na zakończenie słowo podziękowania i życzenia świąteczne skierowała do zebranych Pani dyrektor Halina Rybczyńska.

 

Józef Nowak