2. edycjaKonkurs na okładkę czasopisma geograficznego

2. edycja – Konkurs na okładkę czasopisma geograficznego

Poczuj się redaktorem i stwórz własne czasopismo.
Nadaj mu tytuł, opracuj szatę graficzną i napisz jeden artykuł.
Czekamy na Twoją pracę …..

Szczegóły konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Odzieżowo –Włókienniczych.
 2. Jego celem jest:
 • wzbudzanie kreatywności u uczniów
 • poszerzanie wiadomości z zakresu geografii
 • kształtowanie umiejętności graficznych
 • korelacja międzyprzedmiotowa
 1. Praca powinna:
 • być wykonana w programie graficznym, w formacie A4, rozdzielczość 300 dpi, zapisana jako jpg i przesłana na adres monika.maruszczak@gmail.com
 • zawierać nazwę czasopisma (stworzoną przez Ciebie)
 • częstotliwość wydania (podać numer, rok)
 • zawierać zdjęcie/zdjęcia adekwatne do poruszanych zagadnień
 • zawierać  tytuły wybranych artykułów zawartych w czasopiśmie (zwiastuny)
 • należy załączyć jeden artykuł, o którym była wzmianka na stronie tytułowej
 • strona z artykułem powinna być odpowiednio  zredagowana
 1. Przy ocenianiu będą brane po uwagę:
 • Twoja kreatywność
 • poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji
 • kompozycja
 • oraz  czytelność
 1. W konkursie zostaną wyłonione trzy najlepsze prace, które otrzymają nagrody.
 2. Terminy:
  • Termin oddawania prac konkursowych do 10 stycznia 2022
  • Termin ogłoszenia zwycięzców 17 stycznia 2022
  • Termin prezentacji wszystkich prac  17 stycznia 2022