2bt
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:00          
1 8:00- 8:45 este.hist.fo AA 10     cyf.obr.obr-1/2 Ma 34
cyf.obr.obr-2/2 UB 33
 
2 8:50- 9:35 religia DO 10   chem Jb 7 cyf.obr.obr-1/2 Ma 34
cyf.obr.obr-2/2 UB 33
j.pol MW 21
3 9:40-10:25 rys.tech Tj 34 r_geografia Ka 16 his Mr S urz.sprz.fot MM 13 j.pol MW 21
4 10:30-11:15 rys.tech Tj 34 his Mr 6 tech.fot-1/2 BZ 12
tech.fot-2/2 AA 11
cyf.tech.mul NN 10 urz.sprz.fot MM 13
5 11:25-12:10 teor.obr.fot ML 11 j.ang-1/2 SA 33
j.ang-2/2 PE 7
tech.fot-1/2 BZ 12
tech.fot-2/2 AA 11
godz.wych PE 12 chem Jb 9
6 12:15-13:00 biol Al 33 religia DO 12a tech.fot-1/2 BZ 12
tech.fot-2/2 AA 11
mat AS 19 wf-1/2 MO g2
wf-2/2 #g2 g
7 13:05-13:50 biol Al 25 j.pol MW 21 tech.fot-1/2 BZ 12
tech.fot-2/2 AA 11
inf-1/2 Ma 33 j.ang-1/2 SA 34
j.ang-2/2 PE 13
8 14:00-14:45   mat AS 19 wf-1/2 MO g1
wf-2/2 #g2 g
inf-2/2 Ma 33 j.nie-1/2 BM 20
j.ros-2/2 TM 21
9 14:50-15:35   przedsięb. JK 9 wf-1/2 MO g1
wf-2/2 #g2 g
  j.nie-1/2 BM 20
j.ros-2/2 TM 21
Obowiązuje od: 28 lutego 2022
Drukuj plan
wygenerowano 24.02.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum