3mt
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:00          
1 8:00- 8:45 mater.odz.-1/2 GA 33
tech.fryzjer-2/2 AK 7
  konstr.mod-1/2 ZK 31
pr.fyz styl-2/2 AP 26a
godz.wych EK 22  
2 8:50- 9:35 pr.i styl.ub-1/2 GA 33
tech.fryzjer-2/2 AK 7
  konstr.mod-1/2 ZK 31
pr.fyz styl-2/2 AP 26a
geog EW 10 j.ang-1/2 SA 32
j.ang-2/2 PE 2
3 9:40-10:25 przedsięb. JK 23   wyk.wyr.odz-1/2 EK 30
pr.fyz styl-2/2 AP 26a
geog EW 35 j.ang-1/2 SA 32
j.ang-2/2 PE 2
4 10:30-11:15 mat AS 22 mat AS 19 wyk.wyr.odz-1/2 EK 30
pr.fyz styl-2/2 AP 26a
wf Wj g1 religia 25
5 11:25-12:10 his Mr 7 mat AS 19 wyk.wyr.odz-1/2 EK 30
pr.fyz styl-2/2 AP 26a
wf Wj g j.pol Su 21
6 12:15-13:00 religia 23 his Mr S wyk.wyr.odz-1/2 EK 30
pr.fyz styl-2/2 AP 26a
inf-2/2 RK 32 j.pol Su 21
7 13:05-13:50 r_biologia MS 17 j.pol Su 17 j.nie-1/2 SE 33
j.ros-2/2 BR 2
inf-1/2 RK 32 org.pr.wytw-1/2 JK 25
wiz.wiz-2/2 AJ 31
8 14:00-14:45 r_biologia MS 17 tec.wy.wyr.o-1/2 JK 25
pod.fryz-2/2 SI 34
j.nie-1/2 SE 33
j.ros-2/2 BR 2
  org.pr.wytw-1/2 JK 25
wiz.wiz-2/2 AJ 31
9 14:50-15:35   wf Wj g1     org.pr.wytw-1/2 JK 25
pod.fryz-2/2 SI 7
10 15:40-16:25   fiz 17      
11 16:30-17:15   fiz 17      
Obowiązuje od: 28 lutego 2022
Drukuj plan
wygenerowano 24.02.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum