3ft
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:30- 8:00          
1 8:00- 8:45 godz.wych MS 17 pr.wyk.sty.f-1/2 SI 26
pr.wyk.sty.f-2/2 AP 26a
j.nie-1/2 BM 32
j.ros-2/2 BR 23
pr.kr.wize-1/2 AD 2
pr.kr.wize-2/2 AJ 31
j.ang-1/2 MJ 31
j.ang-2/2 DE 16
2 8:50- 9:35 mat JS 19 pr.wyk.sty.f-1/2 SI 26
pr.wyk.sty.f-2/2 AP 26a
j.nie-1/2 BM 32
j.ros-2/2 BR 23
pr.kr.wize-1/2 AD 2
pr.kr.wize-2/2 AJ 31
j.ang-1/2 MJ 31
j.ang-2/2 DE 16
3 9:40-10:25 mat JS 19 pr.wyk.sty.f-1/2 SI 26
pr.wyk.sty.f-2/2 AP 26a
tech.fryzjer AK 16 r_wos UB 20 pod.chem.fry Az 7
4 10:30-11:15 tech.fryzjer AK 7 pr.wyk.sty.f-1/2 SI 26
pr.wyk.sty.f-2/2 AP 26a
j.ang.fryz MJ 31 r_biologia MS 17 u_hist.i sp. AM 6
5 11:25-12:10 rys.fryz-1/2 AD 26
rys.fryz-2/2 AJ 2
pr.wyk.sty.f-1/2 SI 26
pr.wyk.sty.f-2/2 AP 26a
mat JS 19 j.pol DD 10 wf-1/2 EP g2
wf-2/2 #g3 g1
6 12:15-13:00 rys.fryz-1/2 AD 26
rys.fryz-2/2 AJ 2
pr.wyk.sty.f-1/2 SI 26
pr.wyk.sty.f-2/2 AP 26a
u_hist.i sp. AM 6 j.pol DD 10 j.pol DD 22
7 13:05-13:50 wf-1/2 EP g2
wf-2/2 #g3 g1
religia 23 r_wos UB 20 r_biologia MS 17  
8 14:00-14:45 wf-1/2 EP g2
wf-2/2 #g3 g
    religia 25  
Obowiązuje od: 28 lutego 2022
Drukuj plan
wygenerowano 24.02.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum